Aquesta campanya neix de la percepció, en el si de la comunitat universitària i les activitats del campus, d’unes formes de discriminació latents, implícites, que sovint queden normalitzades i invisibilitzades per les mateixes persones que les exerceixen o pel seu entorn. Segons la directora de l’Observatori, Montse Rifà: “Hem volgut anar als lavabos de la nostra universitat, explorar el fet primitiu que sorgeix de la comunicació immediata, que sembla que mostra el pitjor, ja sigui a les xarxes socials, les converses de bar o passadissos”.